7 ثور1357 روز وحشت و 8ثور1371 روز تبسم پیروزی مجاهدان
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٧   کلمات کلیدی:

کودتای خونین 7 ثور 1357شمسی، یکی از روی داد های تلخ و دردناک تاریخ معاصر افغانستان به شمار می رود. حادثه غمباری که کمونیست ها آنرا به جریان انداخت؛ سپس سرزمین اسلامی افغانستان را تحت اشغال ارتش سرخ شوروی قرار داد.

اماملت غیور و ایثارگر افغانستان با جهاد و مقاومت بی نظیر خود نظامیان اشغال گر را شکست داده و نیروهای درمانده ارتش سرخ شوروی در 26 دلو 1367شمسی، از افغانستان فرار کردند. سپس در هشتم ثور1371، تبسم پیروزی بر رخسار ملت مجاهد نشست و کمونیست های دست نشانده شوروی، توسط ملت مجاهد افغانستان از اریکه قدرت به زیر کشیده و به زباله دان تاریخ سپرده شد.

ضربه ای مجاهدان افغانستان چنان ویران گر بود که علاوه بر شکست ارتش سرخ، کشور بزرگ اتحاد جماهیر شوروی را از صفحه ی جغرافیای این کره خاکی محو کرد و آن سرزمین وسیع (حداقل) به 15 کشور تقسیم گردید.

در این نوشتار تحولات افغانستان از 7 ثور 1357 تا 8 ثور 1371 مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است...