دولت چین با ممنوع کردن حجاب، راه مقابله با اسلام در پیش گرفت
ساعت ٧:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱٤   کلمات کلیدی:
چین هم حجاب را ممنوع کرد!دولت چین در اقدامی زنان منطقه خودگردان «ترکستان شرقی» واقع در قلمرو « سین کیانگ» را از استفاده کردن از حجاب منع کرده و دستور توقف دوخت لباس های اسلامی را صادر کرد.
مسوولین پلیس چین به خیاط های ساکن این منطقه نسبت به دوخت چنین لباس هایی هشدار داده و شرکت های تولید کننده را مجبور کردند که توافق نامه ای حاوی 10 بند قانونی امضا کنند که بر اساس آن تولید لباس های باحجاب برای زنان مسلمان توقف می شود.
برخی از  بندهای ده گانه این توافق نامه اجباری به این شرح است:
• عدم تولید لباس های باحجاب و متوقف کردن برگزاری نمایشگاه هایی که به این منظور تدارک دیده شدند.
• عدم استخدام مسلمانان ریش دار و زنان باحجاب مسلمان و عدم برقرار ارتباط با آن ها به عنوان یکی از طرفین قراردادهای خرید و فروش
• عدم مجوز اقامه نماز در محل فعالیت شغلی