آخوند خراسانی و کمک به فقیر در اوج تنگدستی
ساعت ٦:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/۳   کلمات کلیدی:

حکایت؛

مرحوم آخوند خراسانی از دانشمندان بزرگ شیعه بودند که تحولی عظیم در علم اصول ایجاد کردند. ایشان بخش زیادی از عمر خود را علی رغم درجه علمی بالا و شاگردان زیادی که داشتند در فقر و سختی گذراند.

مرحوم آیت الله العظمی بهجت نقل می کنند، روزی مستحقی به در خانه مرحوم آخوند می آید و در خواست کمک می کند، ایشان چون پولی در خانه نداشتند به فقیر بدهند، از طرفی نمی خواستند فقیر دست خالی برود، قالیچه زیر پای خود را بر می دارند و به او می دهند و می فرمایند: «زود برو، برو تا مهدی نبیند


مرحوم آقا مهدی، فرزند ارشد آیت الله خراسانی بود که در مشهد مدفون هستند، ایشان هم انسانی سخاوتمند بود، اما برای جلوگیری از تنگدستی مالی و سختی بیشتر مرحوم آخوند، اگر حضور داشتند، شاید از بخشیدن قالیچه زیر پای مرحوم آخوند جلو گیری می کردند. به همین علت ایشان به فقیر فرمودند: زودتر برو...

به  وقت  بخشش و انفاق  پروین             نباید داشت در دل جز خدا را

با اقتباس و ویراست از: سیره علمی و عملی مرحوم آخوند ـ خ جوزه ـ