انتخاب کاندیدای حبل المتین به ریاست اتحادیه تشکلهای افغانستان

در انتخابات اتحادیه تشکلهای افغانستان؛ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای شیخ محمد صادق کریمی معاون محترم پژوهش «مجمع علمی فرهنگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 83 بازدید
آذر 96
5 پست
مهر 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
4 پست
تیر 96
3 پست
مرداد 94
6 پست
تیر 94
10 پست
خرداد 94
6 پست
اسفند 93
10 پست
بهمن 93
12 پست
دی 93
20 پست
آذر 93
8 پست
آبان 93
6 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
5 پست
اسفند 92
5 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
8 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
9 پست
شهریور 92
12 پست
مرداد 92
8 پست
تیر 92
18 پست
خرداد 92
9 پست
اسفند 91
22 پست
بهمن 91
18 پست
دی 91
19 پست
آذر 91
35 پست
آبان 91
29 پست
مهر 91
39 پست
شهریور 91
44 پست
مرداد 91
54 پست
تیر 91
51 پست
خرداد 91
51 پست
اسفند 90
16 پست