تخریب مساجد یکی اعمال فجیع آل خلیفه است

تخریب مساجد یکی اعمال فجیع آل خلیفه استجمعیت الوفاق ملی بحرین در بیانیه ای اعلام کرد: 38 مسجد در مناطق مختلف به دستور رژیم حاکم به صورت غیرقانونی و به دور از عقل و منطق منهدم شد.

در این بیانیه آمده است: جنایت هایی که این رژیم در تعرض به خانه های خدا و شکستن حرمت مساجد مرتکب شد، برای همه جهان ثابت شده است و اقدامات سیاسی برای سرپوش نهادن بر این جنایت ها و توجیه آن ها به هیچ وجه توفیقی نخواهد یافت؛ زیرا عمق فاجعه برای جامعه جهانی ثابت شده است.

جمعیت الوفاق با اشاره به پاسخ وزارت دادگستری بحرین به منظور توجیه انهدام مساجد، آن را واکنشی فریبکارانه توصیف کرد که بر پایه اطلاعاتی غیردقیق پایه ریزی شده است.

الوفاق افزود: با این حال این اقدام وزارت دادگستری به مثابه اعتراف به ارتکاب جنایت انهدام مساجد و هتک حرمت مقدسات به شمار می آید و دولت حتی یک نفر را به عنوان عامل انهدام مساجد به قوه قضاییه معرفی نکرده است.

جمعیت الوفاق تاکید کرد: توجیه واقعه انهدام مساجد در واقع به مثابه قصد رژیم حاکم برای ادامه این روند ، تعرض به مقدسات و مساجد و نقض حق طیفی از شهروندان در آزادی عبادت است. این مساله کاملا اثبات شده و گزارش های حقوقی متعددی از سوی سازمان های بین المللی و همچنین برخی کشورها درارتباط با این مساله منتشر شده  در حالی که شرع و قانون بحرین نیز منهدم کردن مساجد را جرم می داند.

بر اساس اعلام جمعیت الوفاق ، عمر برخی از مساجد منهدم شده ، صدها سال بیش از عمر رژیم آل خلیفه بوده است و انهدام آن ها در چارچوب احکام فاقد استناد قانونی صورت گرفت. ـ ابنا ـ 

/ 0 نظر / 7 بازدید