بنیادهای صهیونیستی؛ شبکه‌ پیچیده‌ای از بازیگران

الف) چیستی بنیادهای صهیونیستی

بنیادهای صهیونیستی، بنیادهای خیریه‌ای هستند که توسط صهیونیست‌ها تأسیس شده و بیشتر به عنوان مؤسسات بشردوستانه از آنها نام برده می‌شود. جالب توجه است که از هر 10 بنیاد بزرگ در آمریکا، 8 بنیاد توسط یهودیان تأسیس شده است. این بنیادها کمک‌های مالی چشمگیری را برای اهداف خود اختصاص می‌دهند. بیشتر این بنیادها خانوادگی است و به نام خانواده مؤسس ثبت شده‌اند.

با اینکه بیشتر این بنیادها در آمریکا مستقر هستند اما حوزه فعالیت آنها به این کشور محدود نبوده و سایر مناطق جهان را نیز شامل می‌شود. اکثر این بنیادها، فعالیت در آمریکا و رژیم صهیونیستی را به صورت مشترک دنبال می‌کنند. بنیادهای صهیونیستی کمک‌های مالی نسبتاً زیادی را ارائه می‌دهند در حالیکه برخی دیگر کمک‌های کمتری، مثلاً در حدود بیست هزار دلار را در برنامه خود دارند. البته این بنیادها در مقابل رقم کمتری که اعطاء می‌کنند، سازمان‌های بیشتری را تحت پوشش خود دارند. در ادامه به اهداف این بنیادها، حوزه کاری و تشکیلات مهمترین بنیادهای صهیونیستی پرداخته خواهد شد.

2) اهداف بنیادهای صهیونیستی

بنیادهای صهیونیستی اهداف مختلفی را در برنامه خود دنبال می‌کنند. این اهداف را می‌توان در دو گروه اهداف سیاسی و اهداف اجتماعی مورد توجه قرار داد.

2-1) اهداف سیاسی

بنیادهای صهیونیستی بخش قابل توجهی از کمک‌های مالی خود را در زمینه اهداف و نهادهای مرتبط با رژیم صهیونیستی هزینه می‌کنند. با این وجود تعداد کمی از این بنیادها در اساسنامه خود مستقیم به حمایت از رژیم صهیونیستی و یا کمک به نهادهای صهیونیستی اشاره کرده‌اند و بیشتر به جای اشاره مستقیم این موارد، بر پیشرفت مسائل مربوط به زندگی یهودیان و اهداف اجتماعی تاکید دارند.

میانگین کمک‌های مالی که هر کدام از این بنیادها به سازمان‌های صهیونیستی می‌کنند، در حدود 700 هزار دلار است. شایان ذکر است میزان کمک‌هایی که بنیادهای صهیونیستی به این سازمان‌ها می‌کنند، یکسان نیست. به عنوان نمونه گاهی کمک‌های تنها یکی از بنیادهای بزرگ صهیونیستی با جمع کمک‌های چندین بنیاد دیگر برابری می‌کند.

از میان 40 بنیاد بزرگ صهیونیستی در آمریکا، 24 درصد کمک‌های آنها مستقیماً در سازمان‌های مختلف صهیونیستی هزینه می‌شود. از این میان 6 درصد از این کمک‌ها به سازمان‌های مرتبط با این رژیم، اختصاص می‌یابد و 32 درصد از تمام کمک‌هایی که به سازمان‌های صهیونیستی می‌شود نیز، مستقیماً به رژیم صهیونیستی داده می‌شود.

2-2) اهداف اجتماعی

دسته دیگر اهداف بنیادهای صهیونیستی در چارچوب فعالیت‌های اجتماعی-فرهنگی و اعطای کمک به سازمان‌های مرتبط با این فعالیت‌ها قابل پیگیری است. این بنیادها، کمک‌های خود را به اهداف و نهادهای اجتماعی مانند آموزش، مسائل پزشکی، سلامت، فرهنگی و هنری اختصاص می‌دهند. میانگین کمک‌هایی که به سازمان‌های اجتماعی می‌شود، حدود یک و نیم میلیون دلار تخمین زده شده است. از کمک‌هایی که این بنیادها به اهداف اجتماعی اختصاص می‌دهند، 22 درصد به بخش تحصیلات عالی، 20 درصد به مسائل پزشکی و سلامتی، 17 درصد به هنر و فرهنگ، 14 درصد به آموزش عمومی، 10 درصد به خدمات انسانی، 9 درصد به منافع عمومی و 8 درصد به اهداف دیگر اختصاص داده می‌شود.

نکته مهم و حائز اهمیت این است که اگرچه تأکید می‌شود اهداف این بنیادها اجتماعی- فرهنگی است اما این اهداف اجتماعی مورد نظر در راستای برنامه‌ها و اهداف صهیونیستی قرار دارد. به عنوان مثال در بخش آموزشی، بیشترین کمک‌های مالی این بنیادها به تحقیقات دانشگاهی در مورد حق یهودیان برای داشتن یک دولت، صهیونیست، موجودیت رژیم صهیونیستی و... اعطاء می‌گردد.farsnews

/ 0 نظر / 3 بازدید