عفو بین الملل: مسلمانان در اروپا هدف انواع تبعیض ها قرار دارند

تمرکز اصلی این گزارش بر وضعیت مسلمانان در بلژیک، فرانسه، هلند، اسپانیا و سوییس بوده و عفو بین الملل اعلام کرده است که موارد متعددی از تبعیض را در این کشورها مطالعه کرده که از جمله آنها ممنوعیت حجاب و ساخت اماکن مذهبی توسط مسلمانان است.

'مارکو پرولینی' کارشناس سازمان عفو بین الملل در بخش تبعیض مذهبی و نژادی، گفت: فرصت های شغلی از زنان مسلمانی که در کشورهای اروپایی حجاب دارند، دریغ می شود و دختران مسلمان فقط به دلیل مذهب و اعتقادات شان از حضور در بسیاری از کلاس های آموزشی محروم می شوند. این وضعیت برای مردان مسلمانی که ریش دارند نیز اتفاق می افتد.

وی افزود: مقامات دولتی و رهبران احزاب سیاسی در اروپا به جای اینکه با رفتارهای تبعیض آمیز و غیرمنصفانه با مسلمانان، مقابله کنند، اغلب حتی برای به دست آوردن آرای این تندروها، با آنان همراهی نیز می کنند.

پرولینی تاکید کرد: به همراه داشتن سمبل های مذهبی و فرهنگی و انتخاب نوع پوشش، بخشی از حق آزادی بیان و آزادی مذهب است و همه انسان ها از هر دین و آیینی که باشند باید از این آزادی برخوردار شوند.

در بخشی از گزارش سازمان عفو بین الملل، آمده است: قوانین موجود در زمینه مقابله با تبعیض مذهبی و نژادی در ادارات و مراکز اشتغال کشورهایی نظیر بلژیک، فرانسه و هلند به طور مناسب اجرا نمی شود و به نوعی به کارفرمایان اجازه داده شده است افراد را به دلیل استفاده از نشانه های مذهبی و فرهنگی مورد تبعیض قرار دهند.

'چنین برخوردی که معمولا با توجیهاتی نظیر برابری و یکسانی در محیط های کار توجیه می شود با مقررات ضدتبعیض نژادی اتحادیه اروپا در تناقض است.'

گزارش افزوده است: در یک دهه اخیر، دانش آموزان(مسلمان) از پوشیدن حجاب و یا به همراه داشتن دیگر نشانه های مذهبی و سنتی در مدارس بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا، فرانسه، بلژیک، سوییس و هلند منع شده اند.

عفو بین الملل در ادامه با اشاره به محدودیت های ایجاد شده برای مسلمان جهت ساخت مسجد و مراکز عبادی، تاکید کرده است: حق احداث مکان های عبادت یک بخش کلیدی از حق آزادی مذهب است ولی این حق به رغم تعهد کشورها برای احترام به اعتقادات مذهبی و حفاظت از آنها، در برخی کشورهای اروپایی محدود شده است.

'از سال 2010 میلادی، قانون اساسی سوییس در این زمینه بطور ویژه مسلمانان را هدف قرار داده و ساخت مناره را ممنوع کرده است. این ممنوعیت تعهدات بین المللی سوییس را در زمینه احترام به آزادی های مذهبی نقض می کند.

منبع: ایرنا

/ 0 نظر / 4 بازدید