توصیه‌های پیامبر(ص) به ابوذر غفاری

ابوذر گفت: پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله و سلم مرا به هفت چیز توصیه نمود.

1- با تهیدستان، دوست باشم

 2- از ثروتمندان، دوری کنم 

3-صله رحم، به جا آورم

 4- سخن غیر حق بر زبان نیاورم،

 5-از ملامت دیگران در انجام فرمان الهى نترسم،

 6-به زیر دستان خود نگاه کنم، به بالاتر از خود توجهى نکنم (و وضع زندگى تهیدستان را ببینم نه ثروتمندان را)

7- سبحان اللَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اکبر و لا حول و لا قوة الا باللَّه العلى العظیم، بسیار بگویم، که باقیات صالحات همین‌ها مى ‏باشد. ـ خبر حوزه ـ

ارشاد القلوب-ترجمه سلگى، ج‏1، ص:195

/ 0 نظر / 4 بازدید