مساجد کشورهای شرق آسیا به روایت تصویر

* مسجد دانگ گوان در ژینینگ چین

 

* مسجد دانگ گوان

* مسجد بزرگ هوهات در چین

* مسجد بزرگ تورپان در چین

* مسجد هوی در نیگژیای چین

* مسجد هوی در نینگژیای چین

* مسجد کریستال در مالزی

* مسجد پوتراجایا در مالزی

* مسجد پوتراجایا در مالزی

* مسجد رایا مدان در اندونزی

* مسجد بوسان کره جنوبی

* مسجد مرکزی سئول کره جنوبی

* مسجد توکیو در ژاپن

* مسجد اوتسکا در ژاپن

* مسجد سلطان در سریلانکا

* مسجد جامی الفر در سریلانکا

/ 0 نظر / 3 بازدید