3 ویژگی خاص انقلاب ایران؛ قیامی که معادلات جهانی را به هم زد -

اتکای به خداوند و متکی نبودن به عوامل خارجی

وی اتکای به خداوند را یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در پیروزی انقلاب ایران به رهبری امام خمینی (ره) برشمرد و تاکید کرد: پیروی از دستورات خدا به منظور احیای ارزش‌های اسلامی و خداباوری که به مرور زمان در مناسبات حکومت وقت از میان رفته بود، از عوامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بود.

 وی با اشاره به انقلاب‌های دیگر در گوشه‌وکنار جهان گفت: هیچ انقلابی طی بیش از 10 قرن گذشته، دارای ویژگی‌ها و خصوصیات انقلاب ایران نبوده و بیشتر به عوامل خارجی و بیرونی متکی بوده‌اند؛ از همین رو نیز خیلی زود از میان رفته و نامی از آنها باقی نمانده است.

رهبر حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان، اظهار داشت: بیشتر انقلاب‌ها در گوشه‌ و کنار دنیا به منظور رسیدن به قدرت از سوی گروه‌های خاصی اجتماعی و سیاسی انجام شده و صبغه‌ای خدایی و اسلامی ندارند؛ اما انقلاب ایران دارایی تمامی ویژگی‌های یک انقلاب اسلامی و ارزشی بوده و هست.

رهبری خردمند، آگاه و فرزانه

اکبری در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: یکی از عوامل دیگری که توانست انقلاب ایران را پیروز بسازد، وجود رهبر آگاه، فرزانه، اسلام شناس-خداشناس متبحر در رأس آن انقلاب بود که سبب پیروزی در ابتدا و دوام آن در زمان کنونی و در ادامه نیز خواهد شد.

وی امام خمینی«ره» را رهبری شجاع- دلیر و آگاه زمان خواند و تاکید کرد: درک و شناخت صحیح، دقیق و کامل امام از وضعیت موجود آن روز جامعه ایران نیز از عوامل مهم و تاثیر گذار در پیروزی انقلاب اسلامی بوده و هست.

حضور و شرکت گسترده اقشار مختلف مردم

وی سومین مولفه و خصیصه انقلاب اسلامی ایران و عامل پیروزی آن را حضور و شرکت تمامی اقشار مختلف جامعه اعم از زن- مرد، پیر-جوان، تحصیلکرده-بی‌سواد... خواند و تصریح کرد: این مولفه و خصیصه در دیگر انقلاب‌ها طی قرون متمادی نبوده است.

اکبری اظهار داشت: مردم ایران به برکت حضور عالم فرزانه و رهبری آگاه و حمایت از آن به خواسته‌ برحق خود که همانا آزادی و استقلال کامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود، نائل آمده و بهرمند شدند.

شکست معادله شرق و غرب

این عضو پارلمان افغانستان و رهبر حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان در ادامه صحبت‌های خود اظهار داشت: انقلاب ایران معادله شرق و غرب را از بین برد و برای تمامی جهانیان ثابت کرد که مسلمانان هم می‌توانند دولتی جدای از شرقی و غربی تشکیل دهند.

وی افزود: با انقلاب اسلامی ایران ناامیدی از میان رفت و جای خود را به باور و توانایی داد و نشان داد که اسلام می‌تواند دولتی تشکیل دهد که هم ارزش‌های دینی را داشته باشد و هم مناسبات و نیازمندی‌های اجتماعی را تامین کند.

 اکبری تصریح کرد: پس از انقلاب اسلامی ایران و جهاد بر حق مردم مسلمان افغانستان میلیون‌ها نفر در دانشگاه‌های مهم جهان زمینه‌های تشکیل دولت اسلامی را جستجو و در پی تحقق آن شدند.

این عضو پارلمان در پاسخ به سوالی که انقلاب ایران چه پیامی را در شرایط حساس کنونی به جهانیان به ویژه کشورهای اسلامی می‌تواند داشته باشد، اظهار داشت: پیامی را که انقلاب اسلامی ایران برای جامعه جهانی بویژه کشورهای اسلامی دارد، این است که تمام کشورها به ویژه کشورهای اسلامی می‌توانند با حفظ ارزش‌ها و باورهای دینی به استقلال و آزادی واقعی برسند و از متکی بودن به غیر رهایی یابند.

/ 0 نظر / 37 بازدید