«سعد الکتاتنی» رئیس جدید حزب آزادی و عدالت مصر کیست؟

الکتاتنی همچنین از جمله اعضای برجسته جماعت اخوان المسلمون مصر و از جمله اعضای دفتر ارشاد این جماعت است که طی سال‌های 2005 تا 2010 ریاست جناح پارلمانی اخوان المسلمون در مجلس نمایندگان این کشور از دایره بندر المنیا را برعهده داشت.

مدرک کارشناسی خود در رشته علوم را در سال 1974 و کارشناسی ارشد خود را در سال 1979 و دکترای علوم را در سال 1984 به دست آورد و در سال 2000 نیز موفق شد، مدرک کارشناسی ادبیات را بخش پژوهش‌های اسلامی به دست آورد.

مهمترین فعالیت‌های اجتماعی الکتاتنی را باید دبیرکلی سندیکای معلمان از سال 1984 تا 1993 و رئیس سندیکای معلمان استان المنیا از سال 1993 تاکنون و دبیرکل انجمن اساتید دانشگاه المنیا از سال 1990 تاکنون و رئیس بخش گیاه شناسی دانشکده علوم المنیا از سال 1994 تا 1998 برشمرد.

وی نخستین رئیس پارلمان پس از انقلاب 25 ژانویه و سرنگونی مبارک بود که اکنون منحل شده است.

/ 0 نظر / 3 بازدید