افغانستان ماهواره به فضا می‌فرستد

وزیر مخابرات افغانستان موقعیت این ماهواره را 50 درجه شرقی اعلام کرد و گفت: دولت افغانستان در نظر دارد که فرکانس و موقعیت مربوط به دولت افغانستان بوده و سرمایه‌گذاری توسط شرکت برنده انجام شود.

به نقل از «آواپرس»، وی تصریح کرد که پرتاب این ماهواره می‌تواند به تأمین ارتباطات مخابراتی، رادیویی و تلویزیونی کمک کند و در کنار فیبرنوری، این ماهواره در ایجاد ارتباط بین فرمانداری‌ها و مرکز افغانستان می‌تواند مؤثر واقع شده و در بخش خدمات اینترنتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

اکنون در افغانستان حدود 20 میلیون نفر از تلفن همراه استفاده می‌کنند و شبکه‌های مخابراتی اغلب خصوصی بوده و تعداد کاربران اینترنت در این کشور روز به روز بیشتر می‌شود.

در طول یک دهه گذشته افغانستان در حوزه ارتباطات پیشرفت چشمگیری داشته است.

تعداد شبکه‌های تلویزیونی این کشور اکنون به بیش از 60 کانال رسیده و تعداد ایستگاه‌های رادیویی آن بالغ بر 160 ایستگاه است.

مالیاتی که دولت افغانستان سالانه از شرکت‌های مخابراتی دریافت می‌کند یکی از مهم‌ترین منابع درآمدهای داخلی افغانستان است.

/ 0 نظر / 3 بازدید