مسلمانان، سومین گروه دینی بزرگ در ایالت ایلینوی آمریکا

 

مسلمانان، سومین گروه دینی بزرگ در ایالت ایلینوی آمریکاطبق گزارش مجمع ادیان آمریکا در شهر شیکاگو، مسلمانان سومین گروه بزرگ دینی را پس از مسیحیان کاتولیک و پروتستان های انجیلی در ایالت الینوی تشکیل می دهند.

 این گزارش بیانگر سرعت رشد و گسترش اسلام در شهروندان این ایالت میباشد.

ائمه جماعت و جامعه شناسان بر اهمیت نتایج نشان دهنده اوضاع ادیان و اماکن گسترش ادیان در آمریکا تاکید دارند.

یادآور می شود چندی پیش مرکز تحقیقات و پژوهش های "گالوپ" در گزارشی درباره اوضاع مسلمانان در آمریکا تاکید کرد: مسلمانان آمریکا در ده سال آینده نقش مهمی در این کشور خواهند داشت.    

رشد اسلام در آمریکا و اروپا، سیاستمداران غربی را دستپاچه کرده است و با تمام توان، پروژه اسلام هراسی را از طریق رسانه هایشان دنبال می کنند. (خبرگزاری حوزه)

/ 0 نظر / 3 بازدید