متن کامل پیش‌نویس پیمان امنیتی و دفاعی کابل-واشنگتن

متن کامل پیمان امنیتی کابل-واشنگتن به شرح ذیل است:

مقدمه

جمهوری اسلامی افغانستان (که در متن این قرارداد افغانستان) و ایالات متحده امریکا که (در متن این قرارداد ایالات متحده)، بطور جمع «طرفین» و به طور مفرد (طرف) یاد می گردند:

-  با تائید موافقتنامه همکاری‌های دراز مدت استراتیژیک میان ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی افغانستان (موافقتنامه همکاری‌های استراتیژیک) که در دوم ماه می سال 2012 میلادی امضا شده است و با تاکید مجدد بر تعهد طرفین طوری که در این موافقتنامه پذیرفته شده است و طرفین متعهد شده‌اند تا همکاری دراز مدت استراتیژیک در مناطق مورد نظرشان به شمول تحکیم صلح، امنیت و ثبات، تقویت نهادهای دولتی، حمایت از توسعه دراز مدت اقتصادی و اجتماعی افغانستان؛ و تشویق همکاری‌های منطقه‌ای را تقویت نمایند؛

- با تائید مفاد موافقتنامه همکاری‌های استراتیژیک مبنی بر اینکه همکاری میان طرفین بر مبنای احترام متقابل و منافع مشترک استوار می‌باشد؛

- همچنین با تأکید بر مفاد موافقتنامه همکاری‌های استراتیژیک مبنی بر اینکه طرفین به همکاری و تعهدشان جهت تحقق آینده‌ای مبتنی بر عدالت، صلح، امنیت و ایجاد فرصت‌های لازم برای مردم افغانستان با اطمینان ادامه داده و یکبار دیگر بر تعهد نیرومندشان به حاکمیت ملی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان تاکید می‌کنند؛

- با درنظرداشت همکاری دوامدار میان ایالات متحده و افغانستان و تاکید بر اراده مشترک طرفین برای گسترش، رشد، حمایت و ارتقای سطح همکاری‌های امنیتی و دفاعی بر مبنای این قرارداد؛

- با علاقمندی بر ادامه تحکیم همکاری‌های نزدیک دفاعی و امنیتی به منظور تقویت امنیت و ثبات در افغانستان، سهم‌گیری در صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی، مبارزه با تروریسم، دستیابی به منطقه‌ای که دیگر پناهگاه امن برای القاعده و گروه‌های وابسته به آن نباشد و افزایش توانمندی افغانستان برای دفع تهدیدات علیه حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت ارضی‌اش و با درنظرداشت اینکه ایالات متحده در پی دستیابی به تأسیسات دائمی نظامی در افغانستان نبوده و خواهان حضوری نیست که تهدیدی برای همسایگان افغانستان باشد؛ و همچنین با درنظرداشتن تعهد ایالات متحده مبنی بر اینکه از قلمرو افغانستان و یا از تأسیسات‌اش در این کشور به منظور حمله به کشورهای دیگر استفاده نمی‌کند؛

- با یادآوری مواد بیانیه نشست شیکاگو، مؤرخ 21 می 2012 در رابطه به افغانستان که توسط سران افغانستان و کشورهایی که با مأموریت کمک به امنیت در افغانستان (آیساف) تحت رهبری ناتو همکاری می‌کنند، و به ویژه تعهد مجدد این کشورها به یک افغانستان دارای حاکمیت، امنیت و دموکراتیک و نیز با درنظرداشت اینکه ماموریت آیساف در اخیر سال 2014 میلادی به پایان می رسد و پس از تکمیل روند انتقال، همکاری های نزدیک میان این کشورها از طریق تعهد متقابل میان ناتو و افغانستان برای ایجاد یک ماموریت جدید تحت رهبری ناتو به هدف آموزش، مشورت و کمک به نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان همچنان ادامه می یابد و با در نظرداشت این که این مأموریت نیاز به مبنای قانونی، و توافق روی چگونگی و تعیین صلاحیت‌های این حضور نیز دارد؛

- با تاکید مجدد بر حمایت دوامدار طرفین برای ایجاد مکانیسم‌های همکاری و هماهنگی منطقه‌ای به منظور تحکیم امنیت و ثبات از طریق رفع تنش‌ها، ابهامات و سوتفاهم‌ها؛

- با توجه به تصمیم لویه جرگه مشورتی 1392 مبنی بر اهمیت این قرارداد همکاری‌های امنیتی و دفاعی برای امنیت افغانستان؛

- به منظور تقویت هرچه بیشتر زمینه‌های همکاری دفاعی و امنیتی میان طرفین بر مبنای اصول احترام کامل به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی‌شان و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و برای گسترش امنیت و ثبات در منطقه و مبارزه با تروریسم؛

- با توافق بر اهمیت همکاری مبتنی بر احترام متقابل، عدم مداخله و برابری میان افغانستان و همسایگان آن و نیز با درخواست از همه کشورها تا به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام گذاشته و از مداخله در امور داخلی و پروسه‌های دموکراتیک این کشور خود داری نمایند؛ و همچنین،

- با تاکید بر همکاری‌های طرفین بر مبنای احترام کامل به حاکمیت هر 2 طرف، رعایت اهداف منشور سازمان ملل متحد و خواست مشترک طرفین برای تدوین یک چارچوب همکاری دفاعی و امنیتی میان آن‌ها و با تاکید مجدد بر تعهد نیرومندشان به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان و نیز احترام به قوانین، عرف و رسوم افغانستان؛ چنین توافق می‌کنند:

ماده اول

اصطلاحات

1.    «نیروهای ایالات متحده»، به نهاد متشکل از اعضای نیروهای نظامی، بخش غیرنظامی و همچنان تمامی اموال، تجهیزات و مواد مربوط به نیرو های مسلح ایالات متحده در قلمرو افغانستان اطلاق می‌شود؛

2.    «عضو نیروی نظامی» به افراد متعلق به بخش زمینی، دریایی یا هوایی نیروهای مسلح ایالات متحده در افغانستان اطلاق می‌شود؛

3.    «عضو بخش غیرنظامی» عبارت است از فردی که توسط وزارت دفاع امریکا استخدام شده ولی عضو نیروی نظامی آن کشور نیست. هرچند، «عضو بخش غیرنظامی» به افرادی اطلاق نمی‌شود که در افغانستان اقامت دائمی داشته و یا دارای تابعیت افغانستان بوده و به گونه عادی در این کشور سکونت دارند؛

4.    « نماینده اجرایی» عبارت از وزارت دفاع ایالات متحده و وزارت دفاع ملی افغانستان می‌باشد. نمایندۀ اجرایی به عنوان طرف اصلی ارتباطی در تطبیق این قرارداد، از کشور متبوع خود نمایندگی می‌کند.

5.    «قراردادی‌های ایالات متحده» به اشخاص حقیقی و حکمی گفته می‌شود که بر اساس قرارداد اصلی یا قرارداد فرعی مسئولیت اکمال و ارائه خدمات را به نیروهای ایالات متحده و یا به نمایندگی از آنها در افغانستان انجام می‌دهند.

6.    «کارمند قراردادی ایالات متحده» به کارمندانی گفته می‌شود که توسط قراردادی‌های ایالات متحده استخدام می‌شوند؛

7.    «تأسیسات و مناطق توافق شده» به تأسیسات و مناطقی گفته می‌شود که توسط افغانستان در موقعیت‌های مندرج ضمیمه «الف» فراهم می‌گردد. این تعریف شامل سایر تأسیسات و مناطقی نیز می‌گردد که می‌تواند در آینده از جانب افغانستان طبق توافق دو جانبه فراهم گردیده و نیرو های ایالات متحده، قراردادی‌های ایالات متحده، کارمندان این قراردادی‌ها و یا دیگران، حق دسترسی و استفاده از آنها را در مطابقت با این قرارداد داشته باشند.

8.    « نیرو های دفاعی و امنیتی ملی افغان» عبارتند از اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی تحت فرمان وزارت دفاع و وزارت امور داخله و در صورت لزوم، ریاست عمومی امنیت ملی و سایر نهادهایی که از جانب طرفین در موردشان توافق صورت گیرد.

9.    «مالیات» عبارت از کلیه انواع مالیات، عوارض (به شمول عوارض گمرکی)، حق الزحمه و هرگونه اجرت مشابه دیگری است که از جانب دولت افغانستان یا به عبارت دیگر از جانب نهادهای ذیصلاح دولتی افغانستان در تمام سطوح به شمول ولایات و فرمانداری‌ها و یا از جانب سایر ارگان‌ها به نمایندگی از دولت افغانستان، وضع می‌گردد.

ماده دوم

مقاصد و ابعاد

1.    طرفین برای تقویت امنیت و ثبات در افغانستان، مبارزه با تروریسم، سهم‌گیری در صلح و ثبات منطقه‌ای و بین المللی و ارتقای توانمندی افغانستان برای دفع تهدیدات داخلی و خارجی علیه حاکمیت، امنیت، تمامیت ارضی، وحدت ملی و نظام مبتنی بر قانون اساسی این کشور، به تقویت همکاری‌های نزدیک با یکدیگر ادامه می‌دهند. نیروهای ایالات متحده هیچ گونه عملیات جنگی را در افغانستان اجرا نمی‌کنند، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند.

2.    ایالات متحده در همکاری و هماهنگی نزدیک و بر اساس توافق افغانستان، به هدف کمک به توسعه ظرفیت‌های نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان و تامین امنیت تمام مردم افغانستان، طبق توافق مشترک، به انجام فعالیت‌های حمایتی زیر می‌پردازد:

مشورت، آموزش، تجهیز، حمایت و تقویت پایدار نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان بشمول بخش‌های مهندسی منطقه‌ای، خنثی سازی بمب‌های کنار جاده و سایر مواد منفجره؛ ایجاد و ارتقای سیستم لجستیکی و حمل و نقل نیروهای دفاعی و امنیتی افغان؛ گسترش ظرفیت‌های تشریک گزارش و اخبار اطلاعاتی؛ تقویت توانایی نیروهای هوایی افغانستان؛ راه اندازی تمرینات مشترک نظامی و سایر فعالیت‌های مورد توافق 2 طرف.

طرفین روی جزئیات پیشرفت و توسعه نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان بر مبنای برنامه موسوم به «برنامه ی ریکارد افغانستان» مصوب نشست شیکاگو سال 2012 میلادی و در مطابقت با «مجمع مشورتی امنیت» به کارشان ادامه می‌دهند.

3.    طرفین بر این باورند که تامین امنیت مردم و قلمرو افغانستان وظیفه نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان می‌باشد. طرفین برای افزایش سطح قابلیت‌های نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان به منظور دفع و پاسخ به تهدیدات داخلی و خارجی باهم کار می‌کنند. برحسب تقاضای افغانستان، ایالات متحده فوراً حمایتی که آمادگی ارائه آن را دارد به نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان به هدف پاسخ به تهدیدات علیه امنیت این کشور، فراهم می‌آورد.

4.    طرفین تصدیق می‌دارند که عملیات نظامی ایالات متحده برای شکست «القاعده» و وابستگان آن می‌تواند در چارچوب مبارزه مشترک با تروریسم قابل قبول باشد.

طرفین توافق دارند تا به منظور حفظ منافع ملی ایالات متحده و افغانستان، به همکاری و هماهنگی نزدیک باهم بدون توسل به عملیات یکجانبه نظامی ایالات متحده علیه تروریسم، ادامه دهند. منظور از عملیات نظامی ایالات متحده بر ضد تروریسم، عبارت از عملیات متمم در حمایت از عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان بر ضد تروریسم است که از سوی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی این کشور رهبری شده و مبتنی بر احترام کامل به حاکمیت افغانستان و توجه جدی به مصونیت و امنیت مردم این کشور و توجه جدی به مصونیت و امنیت آنها در خانه‌هایشان انجام می‌شود.

5.     برای پیشبرد فعالیت‌ها و عملیات مندرج این ماده و سایر اهداف و ماموریت‌های مورد توافق طرفین و در مطابقت با اهداف این قرارداد، نیروهای ایالات متحده می‌توانند به فعالیت‌هایی مانند ترانزیت، حمایت نیروها و سایر اقدامات حمایتی مورد نیاز حضورشان در افغانستان مطابق مفاد این سند و سایر فعالیت‌های مندرج در این قرارداد و یا فعالیت‌های مورد توافق طرفین بپردازند.

6.    این قرارداد به شمول ضمائم، توافقات، و یا اقدامات اجرایی دیگر مربوط به آن، مجوز مورد نیاز را برای حضور و فعالیت‌های نیروهای ایالات متحده در افغانستان فراهم کرده، شرایط و چگونگی این حضور و فعالیت‌ها را تنظیم و همچنان در موارد خاص مطابق با این قرارداد، حضور و فعالیت قراردادی‌های ایالات متحده و کارمندان آنها در افغانستان را نیز تنظیم می‌کند.

ماده سوم

قوانین

1.    تمامی اعضای نیروهای نظامی و بخش غیرنظامی ایالات متحده وظیفه دارند تا به قانون اساسی و سایر قوانین نافذه افغانستان احترام گذاشته و از هرگونه فعالیت مغایر روحیه این قرارداد بخصوص فعالیت‌های سیاسی در قلمرو افغانستان، خودداری نمایند. مقامات نیروهای ایالات متحده مسئول هستند تا اقدامات لازم را در این زمینه اتخاذ کنند.

2.    مکلفیت‎های طرفین در این قرارداد و توافقات بعدی، بدون هیچگونه تعارض با حق حاکمیت افغانستان و حق دفاع مشروع هر یک از طرفین مطابق حقوق بین‎المللی، تنظیم می‌گردد.

همکاری و فعالیت‎های مربوط به تطبیق این قرارداد در مطابقت با تعهدات و مکلفیت‎های طرفین طبق موازین حقوق بین‎المللی صورت می‌گیرد.

ماده چهارم

توسعه و تقویت پایدار توانایی‌های دفاعی و امنیتی افغانستان

1.    با احترام کامل به حاکمیت افغانستان، طرفین نیاز کنونی این کشور را به ادامه کمک‌های بین‌المللی در بخش امنیت درک کرده و در این زمینه که افغانستان به شکل روزافزون و در نهایت به صورت کامل، مسئولیت تامین نیازهای دفاعی و امنیتی و همچنان تقویت پایدار نیروهای دفاعی و امنیتی ملی خویش را بر عهده بگیرد، دارای هدف مشترک می‌باشند.

2.    افغانستان با درنظرداشت ثبات سیاسی و اقتصادی و نیز سازگار با وضعیت عمومی اقتصادی‌اش، سهم کامل خود را آنگونه که نیروی انسانی، منابع، و امکانات آن ایجاب می‌کند به منظور تقویت و حفظ نیرو‌های دفاعی و امنیتی خویش، ایفا می‌نماید. افغانستان تمامی اقدامات لازم را برای توسعه و تقویت پایدار ظرفیت‌های نیرو های دفاعی و امنیتی افغان، اتخاذ می‌کند.

3.    طبق احکام موافقتنامه همکاری‌های استراتیژیک و با در نظرداشت تعهدات مصوب نشست 2012 شیکاگو، ایالات متحده مکلف است تا تامین وجوه پولی را به شکل سالانه برای حمایت از آموزش، تجهیز، مشورت و تقویت پایدار نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان جستجو کند تا اینکه این کشور بتواند مستقلانه امنیت خود را تامین و از خود در برابر تهدیدات داخلی و خارجی دفاع نموده و نگذارد تا تروریست‌ها بار دیگر به خاک این کشور رخنه کرده و امنیت افغانستان، منطقه و جهان را تهدید کنند.

ایالات متحده با در نظرداشت تعهدات مصوب نشست شیکاگو، در مورد مقدار وجوه مالی برای تامین و اجرای مفاد این قرارداد با افغانستان مشورت نموده و نتایج این مشورت‌ها را برای تحقق این مکلفیت مورد توجه قرار می‌دهد.

با در نظر داشت اولویت های سالانه افغانستان، ایالات متحده کمک های مناسب مالی را از طریق مجاری بودجه‌ای حکومت افغانستان تحت مدیریت نهادهای ذیربط افغان که مسئولیت تطبیق معیارهای مالی شفافیت و حسابدهی و نظارت قانونمند از روند تدارکات و تفتیش را مطابق به روشهای پذیرفته شده بین‌المللی دارند، فراهم می‌سازد.

4.    طرفین اهمیت برخورداری نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان را از تجهیزات و اسلحه مورد نیاز تامین امنیت این کشور تصدیق می‌دارند. برای دست یابی به این مهم، ایالات متحده در همکاری با افغانستان تهیه و تدارک تجهیزات و اسلحه برای نیروهای دفاعی و امنیتی ملی این کشور را، ادامه می‌دهد.

5.    افغانستان و ایالات متحده با سایر کشور ها در رابطه به تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان، بشمول تجهیز این نیروها، می‌توانند طبق توافق دوجانبه همکاری و هماهنگی نمایند.

6.    به منظور سهم‌گیری مؤثر در زمینه امنیت افغانستان و منطقه، ایالات متحده توافق می‌کند تا در توسعه توانایی‌های نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان، به همکاری‌هایش با افغانستان، به عنوان متحد عمده غیرناتو ادامه دهد.

7.    طرفین تصدیق می‌کنند که ارتقای ظرفیت‎ و سیستم‌های دفاعی افغانستان، مطابق با معیارهای سازمان ناتو به نفع این کشور بوده و قابلیت‌های تعامل پذیری افغانستان را با سیستم‌های ناتو گسترش می‌دهد.

طرفین بر حسب تقاضای دولت افغانستان اقدامات‌شان را در راستای توسعه‌ی نیرو‌های امنیتی و دفاعی این کشور، تامین تجهیزات، تسلیحات، تدوین دکترین عملیاتی و دستیابی نهادهای آن به معیاری شدن و انطباق پذیری با ناتو، به منظور ارتقای استفاده مؤثر و نگهبانی از کمک‌های دفاعی و امنیتی فراهم شده برای افغانستان و افزایش بهره‌وری همکاری‌ها میان نیروهای امنیتی و دفاعی ملی این کشور با نیروهای ایالات متحده، هماهنگ می‌کنند. این همکاری نمی‌تواند مانع افغانستان برای تدارک مستقل تجهیزات و اسلحه برای نیرو‌های دفاعی و امنیتی ملی افغان از کشورهای غیر ناتو که از منابع مالی افغان تامین شود، گردد.

ماده پنجم

مکانیسم های همکاری امنیتی و دفاعی

1.    طرفین توافق دارند تا گروه کاری همکاری‌های امنیتی و دفاعی افغانستان-ایالات متحده را که طبق توافقنامه همکاری‌های استراتیژیک ایجاد گردیده است، برای نیل به اهداف زیر موظف نمایند:

الف: اتخاذ تدابیر مناسب و مؤثر به منظور ارزیابی و تقویت استفاده از منابع موجود امنیتی و دفاعی افغانستان، طبق اهداف و ابعاد این قرارداد؛

ب: انجام ارزیابی‌های شش‌ماهه از اقداماتی که در ارتباط به تحقق تدابیر اتخاذ شده انجام یافته است تا طرفین از تصمیم‌های گرفته شده در رابطه با تخصیص منابع و نحوه همکاری در راستای توسعه و رشد پایدار ظرفیت‌های دفاعی افغانستان، آگاه شوند.

ج: ایجاد یک روند مشخص ارزیابی مشترک، طبق اهداف و ابعاد این قرارداد، به منظور انجام بررسی به موقع، دقیق و مؤثر از تهدیدات داخلی و خارجی علیه افغانستان؛و

د: ارائه توصیه‌های مشخص برای ارتقای تشریک مساعی و ارزیابی گزارشات و اخبار اطلاعاتی.

2.    طرفین در راستای تقویت توانایی‌هایشان به منظور مشورت در باره تهدیدها به شمول صحبت روی ایجاد مجراهای ارتباط مصون یا اختصاصی، دارای هدف مشترک می‌باشند.

ماده ششم

تجاوز خارجی

1.     برخلاف منشور سازمان ملل متحد، افغانستان همواره دستخوش تجاوز کشورهای بیگانه و استفاده نیرو توسط دولت‌های خارجی و گروه‌های مسلحی شده است که در بیرون از مرزهای این کشور دارای پایگاه بوده و یا مورد حمایت این دولت‌ها قرار داشته اند.

مطابق این قرارداد، طرفین با هرگونه استفاده از نیروی مسلح یا تهدید علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی افغانستان، بشمول حمایت از گروه‌های مسلح از جمله تامین پناهگاه و یا تسلیحات از سوی یک کشور خارجی و یا گروه‌های مسلح دیگر، قویاً مقابله می‌کنند.

طرفین توافق می‌کنند تا در زمینه تحکیم قابلیت‌های دفاعی افغانستان در برابر تهدیدات علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی این کشور، با هم همکاری کنند.

2.    ایالات متحده هر گونه تجاوز خارجی یا تهدید به تجاوز علیه حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان را موجب نگرانی شدید خود پنداشته و باور دارد که چنین تجاوزی می‌تواند منافع مشترک طرفین را در رابطه با ثبات افغانستان، صلح و ثبات منطقه و جهان تهدید کند.

3.    در صورت وقوع چنین تجاوزی و یا تهدید به چنین تجاوزی علیه افغانستان، طرفین به منظور اتخاذ اقدامات بالقوه سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی‎ برای تشخیص پاسخ مناسب، باهم به گونه منظم مشورت می‌کنند. این مشورت‌ها به هدف ایجاد فهرستی از اقدامات لازم سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی صورت می‌گیرد.

4.    در صورت وقوع چنین تجاوز خارجی و یا تهدید به تجاوز خارجی علیه افغانستان، طرفین با توافق با یکدیگر و به گونه فوری روی اتخاذ و انجام واکنش مناسب بشمول اقدامات سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی که فهرست آن در فقره سوم ذکر شده و مطابق به دستورالعمل‎های مندرج قوانین اساسی هر دو طرف، به مشورت ‎می‌پردازند.

5.    طرفین دستورالعمل‌های جامعی را به منظور تحقق موثر چنین مشورت‌های منظم و فوری، ترتیب می‌دهند:

الف: مطابق به این دستورالعمل‌های جامع، وزرای خارجه و دفاع افغانستان و ایالات متحده و سفرای هر دو کشور در کابل و «واشنگتن دی سی» به عنوان مجراهای اصلی وظیفه دارند تا در صورت وقوع تجاوز خارجی و یا تهدید به چنین تجاوزی، به مشورت‌های فوری باهم بپردازند؛

ب: در صورتی که اهمیت و فوریت موضوع ایجاب کند، این دستورالعمل‌های جامع نمی‌تواند توانایی طرفین برای مشورت با یکدیگر را از سایر طرق و مکانیسم‌ ها محدود و متاثر ‎سازد.

6.    طرفین توافق دارند که گروه کاری همکاری‎های امنیتی و دفاعی افغانستان- ایالات متحده وظیفه دارد تا زمینه تطبیق موثر این ماده، بشمول ترتیب دستورالعمل‎های جامع یاد شده و بازنگری فهرست اقدامات مندرج فقرۀ (3) این ماده را افزایش دهند.

ماده هفتم

استفاده از تأسیسات و مناطق توافق شده

افغانستان بدینوسیله دسترسی و استفاده از تأسیسات و مناطق توافق شده را طبق فقره 7 ماده اول این قرارداد تنها به منظور تطبیق اهداف و احکام مندرج این سند، با درنظرداشت موقعیت قطعات نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان و مناطق مسکونی، فراهم می‌کند.

چگونگی دسترسی و استفاده از این مناطق و تاسیسات برای مقاصد دیگر، تابع توافق طرفین می‌باشد.

براساس این قرارداد، نیروهای ایالات متحده، بدینوسیله از سوی افغانستان اجازه می‌یابند تا در داخل تأسیسات و مناطق توافق شده از تمامی حقوق و صلاحیت‌های مربوط به استفاده، فعال سازی، دفاع و یا کنترل این تاسیسات، به شمول حق تعمیر و ایجاد ساختمان‌های جدید برخودار باشند.

نیروهای ایالات متحده می‌توانند فعالیت‌های مربوط امور تعمیراتی را به وسیله افراد نظامی یا بخش غیرنظامی‌شان و یا از طریق قراردادی انجام دهند.

بدینوسیله، نیروهای ایالات متحده از سوی افغانستان اجازه می‌یابند تا به دلایل امنیتی و تامین مصونیت‌شان، واردشدن به تأسیسات و مناطقی را که برای استفاده اختصاصی این نیروها فراهم شده است، کنترل نمایند، اما واردشدن به تأسیسات و مناطقی که برای استفاده مشترک تعیین شده است، در هماهنگی با مقامات افغان صورت می‌گیرد. برحسب درخواست، ایالات متحده دسترسی مقامات ذیربط افغان را به هریک از مناطق یا تاسیسات که مورد استفاده اختصاصی این نیروها قرار دارد، فراهم می‌آورد.

طرفین با توافق با یکدیگر دستورالعمل‌هایی را برای تنظیم دسترسی مقامات افغان به مناطق و تاسیسات مورد استفاده اختصاصی نیروهای ایالات متحده ترتیب می‌دهند. این دستورالعمل‌ها و چگونگی دسترسی به این مناطق با رعایت کامل مقررات عملیاتی و امنیتی نیروهای ایالات متحده ترتیب می‌گردند. با درنظرداشت اینکه ممکن است نیروهای ایالات متحده فعالیت‌های محافظتی از نیروهایشان را در داخل مناطق و تاسیسات توافق شده و اطراف آن‌ها بر حسب ضرورت اتخاذ کنند، طرفین توافق می‌کنند تا طرح‌هایشان را به منظور تامین امنیت و مصونیت نیروهای ایالات متحده با احترام کامل به حاکمیت افغانستان و توجه جدی به مصونیت و امنیت مردم افغانستان هماهنگ و همسو سازند.

برای تحقق این هدف، نیروهای ایالات متحده مطابق به قوانین افغانستان و موازین جنگی این نیروها، افراد غیرنظامی را از جمله در خانه‌هایشان هدف قرار نمی‌دهند.

4.    به منظور تحقق اهداف و ابعاد این قرارداد و به ویژه تحقق مساعی ایالات متحده به منظور آموزش، مشورت، تجهیز و تقویت پایدار نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان، افغانستان تمامی تأسیسات و مناطق توافق شده را بدون دریافت محصول به دسترس نیروهای ایالات متحده قرار می‌دهد.

5.    نیروهای ایالات متحده مسئول هزینه‌ی فعالیت‌های ساختمانی، توسعه‌ای، عملیاتی و حفظ و مراقبت تأسیسات و مناطقی می‌باشند که برای استفاده اختصاصی آنها فراهم شده است، مگر اینکه از جانب طرفین طوری دیگری موافقت گردد. هزینه‌ی فعالیت‌های ساختمانی، توسعه‌ای، عملیاتی و حفظ و مراقبت تاسیسات و مناطقی که مورد استفاده مشترک نیروهای افغان و امریکا و یا برای استفاده مشترک این نیروها و نهادهای دیگر قرار می‌گیرد، بطور مشترک و متناسب به میزان استفاده از آنها پرداخته می‌شود، مگر اینکه طور دیگری توافق گردد.

6.    ایالات متحده متعهد است تا در اجرای پالیسی‌های مربوط، تمامی معیارها، مقررات و قوانین افغانستان، امریکا و بین‌المللی را درارتباط به حفظ محیط زیست، بهداشت و مصونیت رعایت کند. تمامی عملیات و فعالیت‌های نیروهای ایالات متحده در مناطق و تاسیسات توافق شده با توجه کامل به حفظ محیط زیست و مصونیت جان و سلامت انسان‌ها و همچنین با رعایت کامل قوانین و مقررات نافذه افغانستان و ایالات متحده و نیز مطابق توافقات بین‌المللی صورت می‌گیرد.

7.    تمامی عملیات و فعالیت‌های نیروهای ایالات متحده در مناطق و تاسیسات توافق شده در مطابقت کامل با قوانین و مقررات مربوط به حفظ آبدات و آثار تاریخی و میراث های فرهنگی افغانستان، انجام می‌شود. در صورت کشف آثار یا ساحه تاریخی و یا میراث فرهنگی در یکی از مناطق و تاسیسات توافق شده، نیروهای ایالات متحده مکلفند موضوع را فوراً از طریق کمیسیون مشترک به آگاهی مقامات ذیربط افغان رسانده و در آن مورد مشورت نمایند.

ماده هشتم

حق مالکیت

نیروهای ایالات متحده تمامی تأسیسات و مناطق توافق شده، بشمول بخش‌هایی را که در آن تعمیرات، ساختمان‌های غیرمنقول و اجزای ثابت دیگر از سوی این نیروها اعمار، تعدیل، و یا ترمیم گردیده و دیگر مورد استفاده آنها قرار ندارد، به افغانستان واگذار می‌کند. اما، نیروهای ایالات متحده نیاز به این تأسیسات و مناطق توافق شده را به صورت منظم مورد ارزیابی مجدد قرار می‌دهند. طرفین یا نماینده های اجرایی شان در مورد شرایط بازگرداندن این تأسیسات یا مناطق توافق شده باهم مشورت می‌کنند. طرفین توافق دارند تا به منظور تامین مصونیت و صحت انسان‌ها و حفظ محیط زیست، از روش‌های پیشگیری و نه واکنشی استفاده کنند.

طرفین باور دارند که سیاست‌ها و روش‌های ایالات متحده بگونه‌ای طرح شده است که از چنین آسیب‌ها و خطرات جلوگیری می‌کند، اما در عین حال توافق دارند تا سیاست‌ها و شیوه‌های هر جانبی را که بیشتر محافظتی باشد، اجرا نمایند.

نیروهای ایالات متحده مطابق با سیاست‌های خود، اقدامات فوری را جهت رفع اثرات جدی که متوجه مصونیت و سلامت انسان‌ها ناشی از آلودگی محیط زیست در اثر فعالیت این نیروها در مناطق و تاسیسات توافق شده گردیده است، اتخاذ می‌نمایند.

تمامی تعمیرات، ساختمان‌های غیرمنقول و اجزای دیگری که از جانب نیروهای ایالات متحده اعمار، تعدیل و یا مرمت شده‌اند، صرفاً برای استفاده نیروهای ایالات متحده، قراردادی‌های این نیروها و کارمندان قراردادی آنها و یا افراد دیگری که مورد توافق قرار گرفته باشد، اختصاص دارند.

تمامی تعمیرات، ساختمان‌های غیرمنقول و اجزای دیگری که ازجانب نیروهای ایالات متحده اعمار شده و یا برای دسترسی و استفاده این نیروها فراهم گردیده است، می‌تواند توسط نیروهای ایالات متحده مرمت، و تغییر یابند و این نیروها می‌توانند تا زمانی که به این تأسیسات نیاز دارند به گونه اختصاصی از آنها استفاده کنند.

نیروهای ایالات متحده و قراردادی‌های آنها حق مالکیت بر تمامی تجهیزات، مواد، تدارکات، ساختمان‌های منقول و سایر دارایی‌های منقولی را دارند که این نیروها و قراردادی‌های آنها به خاطر حضور در قلمرو افغانستان نصب، وارد و یا آن را تامین کرده اند.

طرفین در مورد تحویل ممکنه و یا خریداری تجهیزات اضافی توسط افغانستان طوری که قوانین و مقررات ایالات متحده اجازه می‌دهد، باهم مشورت می‌کنند.

ماده نهم

جابجایی و ذخیره وسایل و تجهیزات

افغانستان به نیروهای ایالات متحده اجازه می‌دهد تا وسایل، تجهیزات و تدارکات خویش را در داخل تأسیسات و مناطق توافق شده و دیگر محلات مورد توافق طرفین، جابجا کنند.

نیروهای ایالات متحده حق مالکیت و کنترل بر استفاده و تعبیه وسایل، تدارکات و تجهیزاتی ذخیره شده در قلمرو افغانستان را داشته و نیز حق دارند این وسایل را از قلمرو افغانستان خارج کنند.

نیروهای ایالات متحده تعهد می‌کنند که تمامی معیارها، مقررات و قوانین ایمنی افغانستان را رعایت کنند.

نیروهای ایالات متحده طبق قوانین و مقررات نافذه این کشور، تمامی اقدامات لازم را برای حفاظت و ذخیره مصون تجهیزات، تدارکات و مواد دارای ماهیت خطرناک اتخاذ می‌کنند.

نیروهای ایالات متحده طبق سیاست‌های مربوط، اقدامات لازم را برای این دو منظور اتخاذ می‌کنند: (1) پاکسازی زباله از مناطق و تاسیسات توافق شده و (2) رسیدگی به تاثیرات بهداشتی و مصونیتی ناشی از آلودگی محیط زیست در اثر فعالیت‌های نیروهای این کشور در داخل مناطق و تاسیسات توافق شده؛

ایالات متحده با در نظرداشت تعهدات خویش طبق کنوانسیون منع گسترش، تولید، ذخیره و استفاده از تسلیحات شیمیایی و تخریب آن، منعقده 13 جنوری 1993 پاریس، و طبق کنوانسیون منع گسترش، تولید و ذخیره تسلیحات بیولوژیکی و زهری و تخریب آن، منعقد 10 اپریل 1972 واشنگتن، لندن و مسکو، توافق می‌کند که تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی را در قلمرو افغانستان ذخیره نمی‌کند.

طرفین تأکید می‌دارند که ایالات متحده امریکا، اسلحه هسته‌ای را در قلمرو افغانستان مستقر و یا ذخیره نمی‌کند.

ماده دهم

گشت و گذار وسایل، کشتی‌ها و هواپیماها

1.    افغانستان حق حاکمیت کامل بر حریم فضایی، زمینی و آبی‌اش را دارا می‌باشد. اداره و مدیریت حریم فضایی و چگونگی ترانسپورت هوایی افغانستان توسط مقامات ذیصلاح این کشور صورت می‌گیرد.

2.    با حفظ کامل حق حاکمیت خویش، افغانستان دستورالعمل‌هایی را برای تنظیم مسائل مربوط به اجازه ورود، خروج، عبور از فضا، سوخت‌گیری هوایی، نشست و برخاست هواپیماهای حکومت ایالات متحده و هواپیماهای غیرنظامی که توسط این نیروها و یا برای استفاده اختصاصی آنها فعالیت می‌نمایند، طبق اهداف و احکام این قرارداد، طرح و ترتیب می‌کند.

هواپیماهای حکومت ایالات متحده و هواپیماهای غیرنظامی که توسط نیروهای ایالات متحده و یا برای استفاده اختصاصی آنها فعالیت می‌کنند، تابع پرداخت حق العبور یا اجرت و سایر محصولات به خاطر نشست و یا توقف در میدان‌های هوایی حکومتی افغانستان نمی باشند.

هواپیماهای حکومت ایالات متحده با رعایت کامل مقررات مربوط به مصونیت و گشت و گذ

/ 1 نظر / 3 بازدید
ورامین نامه

سلام وقت بخیر وبلاگ خوبی داری خوشحال میشم به سایت ما هم سری بزنی هم تو وبلاگت لینکش کنی تا دیگران بیشتر با شهر ما آشنا بشن هم توش عضو بشی و از امکاناتش استفاده کنی فقط یه خواهش: موقع ثبت نام به جای کد معرف بنویس 446 تا من به عنوان معرفت شناخته بشم خودتم میتونی بعد از ثبت نام به دوستات معرفی کنی و بگی موقع ثبت نام کد معرفشون رو کد عضویت تو بزنن تا علاوه بر استفاده از سایت درامد زایی هم داشته باشی