یک زن ویتنامی تازه مسلمان شده ۲۲ نفر را مسلمان کرد

یک زن ویتنامی  تازه مسلمان شده ۲۲ نفر را مسلمان کرد
یک زن ویتنامی که در منازل به کارگری اشتغال دارد، به تازگی اسلام آورده است. وی توانسته است پس از مسلمان شدن خود، ۲۲ نفر از افراد خانواده و دوستان خود از جمله والدین، فرزندان و خویشاوندانش را به دین اسلام دعوت کند.
دکتر ترکی الشلیل، مدیر دفتر ارشاد اقلیت‌های مذهبی در ریاض، گفت: این زن کارگر که توسط صاحب‌کار خود مسلمان شده است، پیش از اینکه عربستان را به مقصد ویتنام ترک کند، به دفتر ارشاد مراجعه کرده و خواستار دریافت کتاب‌های اسلامی برای تبلیغ دین اسلام در میان خانواده‌اش شده است.
وی خاطرنشان کرد: این زن پس از رسیدن به کشورش، دعوت به دین اسلام را آغاز کرد و توانست ۲۲ نفر از افراد خانواده خود را که هیچ دینی نداشتند، مسلمان نماید. ـ تنا ـ
مرجع : البیان

 

/ 0 نظر / 5 بازدید