آخوند خراسانی و کمک به فقیر در اوج تنگدستی

مرحوم آقا مهدی، فرزند ارشد آیت الله خراسانی بود که در مشهد مدفون هستند، ایشان هم انسانی سخاوتمند بود، اما برای جلوگیری از تنگدستی مالی و سختی بیشتر مرحوم آخوند، اگر حضور داشتند، شاید از بخشیدن قالیچه زیر پای مرحوم آخوند جلو گیری می کردند. به همین علت ایشان به فقیر فرمودند: زودتر برو...

به  وقت  بخشش و انفاق  پروین             نباید داشت در دل جز خدا را

با اقتباس و ویراست از: سیره علمی و عملی مرحوم آخوند ـ خ جوزه ـ

/ 0 نظر / 19 بازدید