هفت هزار کودک؛ آواره در خیابان های هرات

بصیره محمدی ریس کاروامور اجتماعی ولایت هرات به خبرگزاری بخدی گفت که هرچند تاهنوز دراین مورد آمارگیری دقیقی صورت نگرفته است اما آمارکودکان خیابانی درهرات همه روزه روبه افزایش است.
به گفته خانم محمدی، این کودکان برای ادامه زندگی خود و خانواده های شان، به کارهای سخت، دست فروشی در سرک ها و نیز تکدی گری و جمع آوری زباله، مشغول اند.
خانم محمدی گفت، بیشتراین کودکان بین 5 تا 16 سال سن دارند.

ناتوانی نهادهای مدافع کودکان
به باورآگاهان حقوقی درهرات، بااینکه نزدیک به 10 نهاد مدافع حقوق کودکان درهرات وجود دارند، اما وضعیت کودکان در این ولایت روز به روز وخیم تر می شود.

محلات فقیر نشین (زاغه نشینی) همواره با چالش هایی چون افزایش آمار جرم و جنایت، فساد اخلاقی، فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی روبرو است.

بی توجهی خانواده ها، عدم کنترول، ازدیاد فرزند دریک خانواده و بی توجهی نهاد های مدافع از حقوق کودکان، از دلایل عمده افزایش کودکان خیابانی در این ولایت عنوان می شود.
هرات از جمله شهرهای بزرگ کشور است که شاهد رشد روز افزون محلات فقیر نشین در اطراف خویش است.
محلات فقیر نشین (زاغه نشینی) همواره با چالش هایی چون افزایش آمار جرم و جنایت، فساد اخلاقی، فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی روبرو است.
بیشتر افرادی که در این محلات به چنین اقداماتی دست می زنند کودکان خانواده های فقیر و بی بضاعت هستند.

منبع:خبرگزاری بخدی

/ 0 نظر / 3 بازدید