پس از 64 سال؛ اقامه نماز جمعه در مسجد بئرالسبع

وی با اشاره به این که ما با نامه رسمی از شهرداری بئر السبع خواسته‌ایم همه مجسمه‌ها را از مسجد خارج ساخته و به ما فرصت دهد که مسجد را افتتاح کرده و هر روز در آن نماز به جای آوریم تصریح کرد: ما تا کنون از شهرداری پاسخی در یافت نکرده‌ایم و در صد انجام فعالیت‌های جمعی و دیدار از مسجد به منظور آزادسازی آن هستیم.

وی در ادامه افزود: انتظار می‌رود "شیخ رائد الصلاح" خطیب جمعه این نماز باشد.

وی در ارتباط با نحوه اخذ مجوز برای اقامه نماز جمعه گفت: ما در جنبش اسلامی برای اقامه نماز نیازی به مجوز نداریم ما در همه مساجدمان به شکل عادی نماز می‌خوانیم البته همه احتما‌ل‌ها را مد نظر قرار خواهیم داد  زیرا ممکن است پلیس اجازه اجرای چنین کاری را بدهد و ممکن است از انجام آن خودداری کند.

مرجع : اسلام الیوم
/ 0 نظر / 3 بازدید