جایگاه ابرقدرتی آمریکا در جهان تا سال 2030 از بین می‌رود

یافته های طرح شده در این گزارش نشان می دهد که در سال 2030 آنچه دارای تاثیری چشمگیر خواهد بود، توانمندسازی افراد و انتشار قدرت میان کشورها به شبکه های غیر رسمی خواهد بود.

چنین تحولاتی تا حد زیادی ظهور تاریخی غرب از سال 1750 میلادی تاکنون را معکوس خواهد کرد و منجر به احیای اهمیت آسیا در اقتصاد جهانی و طلوع عصر جدیدی از «دموکراتیزه» (به صورت دموکراسی در آمدن) در سطح داخلی و بین المللی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، انتظار می رود که افزایش سریع سن جمعیت جهان همزمان با رشد تقاضای منابع ادامه داشته باشد که چنین امری احتمالا به کمبود مواد غذایی و آب ختم خواهد شد.

شورای مطالعات ملی آمریکا در برآوردهای خود به بررسی بدترین و بهترین شکل سناریوهای احتمالی در طول دو دهه آینده پرداخته است.

پیش بینی این شورا در بدترین شکل، خطر رو به رشد درگیری های میان ایالتی و سرخوردگی آمریکا و بن بست های جهانی است و پیش بینی آن در بهترین شکل ممکن مربوط به همکاری آمریکا و چین در طیف گسترده ای از مسائل و در نهایت یک همکاری گسترده تر جهانی است. ـ خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه آمریکایی «یو اس ای تودی»،

/ 0 نظر / 3 بازدید