کادر مدیریتی جدید «مجمع علمی فرهنگی حبل المتین»

کادر مدیریتی جدید «مجمع علمی فرهنگی حبل المتین»، از قرار ذیل است:

الف: هیئت مدیره

1. رئیس مجمع: حجت الاسلام جناب آقای غلام سخی علیزاده.

2. معاون: حجت الاسلام جناب آقای محمدطاهر غلامی.

3. معاون پژوهش: حجت الاسلام جناب آقای محمدصادق کریمی.

4.  معاون مالی: جناب حجت الاسلام آقای غلام حضرت نظری.

5. معاون فرهنگی:حجت الاسلام جناب آقای غلامرضا نظری.

 ب: هیئت نظارت

1. رئیس هیئت نظارت: حجت الاسلامجناب آقای طاهر امیری

2. معاون هیئت نظارت: حجت الاسلامجناب آقای قاسم محمودی.

3. دبیرهیئت نظارت: حجت الاسلامجناب آقای غلام سخی رحمانی.

/ 0 نظر / 65 بازدید