مادری که با سه فرزند سال‌ها در زندان‌های سعودی بسرمی‌برد

بستگان این استاد دانشگاه عربستانی می‌گویند که تاکنون نمی‌دانند وفاء به چه اتهامی هشت سال را در زندان سپری کرده است، در حالی‌که سه فرزندش به نام‌های ساره  19 ساله، عبد الله 17 ساله و نجلاء 12 ساله نیز با وی در بازداشت بسرمی‌برند.

آنها می‌گوید که تاکنون کسی نتوانسته از محل بازداشت وفاء و فرزندانش مطلع شود و پدر وفاء از شدت اندوه جان خود را از دست داد و مادرش در بستری بیماری بسرمی‌برد.

چند روزی است که بستگان زندانیان فراموش شده سعودی مقابل وزارت کشور سعودی تحصن کرده و خواهان رسیدگی به وضعیت بستگان خود در زندان‌های سعودی هستند که با وجود گذشت سال‌ها از بازداشت آنها نه تفهیم اتهام و نه محاکمه شده‌اند.

/ 0 نظر / 3 بازدید