دختر محجبه از شرکت در امتحان منع شد

دختر محجبه از شرکت در امتحان منع شدک استاد بخش تاریخ دانشکده آداب دانشگاه دانشگاه ایجه، به خاطر داشتن حجاب، مانع شرکت دانشجوی 23 ساله اش اش به نام زینب در امتحان شد.

زینب در این باره گفت: هنگامی که برای شرکت در امتحان نهایی وارد سالن شدم استاد به سمت من آمد و گفت نمیتواند اجازه دهد با این وضع امتحان بدهم و برگه پاسخ را از جلوی من برداشت و مرا وادار کرد از سالن امتحان بیرون بروم.

این دانشجو افزود: در سال گذشته نیز به علت داشتن حجاب نتوانسته در برخی امتحانات شرکت کند و به همین خاطر در گذراندن برخی واحدها موفق نبوده است.

چندی پیش مدیر یک مدرسه دخترانه در شهر آدانا ترکیه نیز از تقدیر دختران ممتاز به خاطر داشتن حجاب خودداری کرده بود. ـ خبرگزاری حوزه ـ

دولت مردان ترکیه بهتر است به جای حمایت از کشتار مردم سوریه، به فکر نجات جوانان خود باشد و این  لکه ننگ را از تاریخ ترکیه بردارد که به جرم پوشش اسلامی از تحصیل باز می ماند!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید