دست دادن شیخ سلفی با دختران!

دست دادن شیخ سلفی با دختران!شیخ عبدالطیف محمود شیخ سلفی اهل بحرین در صفحه شخصی تویتر خود دست دادن با دختران در هنگام جشن فارغ التحصیلی را بدون اشکال دانست و چنین تویت نوشت: «پیامبر را در خواب دیدم و او به من گفت: اشکالی ندارد برای عالمان دین که با دخترها دست دهد و به آنها دست بزنند، به همین خاطر با این دختران دست دادم و به آنها در این تصویر دست زدم! »

این توجیه شیخ عبدالطیف محمود موجب به سخره گرفتن جوانان، بخصوص قشر روشنفکر شده است چرا که از نظر آنان مفتیان و عالمان دینی اهل جماعت که از هرگونه آزادی زنان به بهانه های کذایی ممانعت و بهمین خاطر هیئتی موسوم به «الأمر بمعروف و نهی من المنکر» تشکیل داده اند تا به اصطلاح خود بر اجرای فتاوای مفتیان اهل جماعت نظارت داشته باشند، خود برای رسیدن به التذاذ به هر اقدام خلاف شرع دست می زنند و در آخر آن را به هر نحو ممکن توجیه می کنند. ـ ابنا ـ

/ 0 نظر / 3 بازدید