مساجد بزرگ اسپانیا

این مسجد در زمان عبدالرحمن خلیفه اموی اندلس، ۱۱ رواق داشت و بعد از تصرف مجدد شهر کوردبا توسط اسپانیایی ها به کلیسا تبدیل شد.

بنای اولیه مسجد بدون قوس های اطراف صحن بوده است. شکل نعل اسبی قوسها که از آغاز در مراحل مختلف در معماری اموی به ظهور رسیده‌بود، در اسپانیا و شمال آفریقا تا حد زیادی گسترش پیدا کرد. 

نقشه این مسجد به نوعی، ساده شده نقشه مسجد متوکل است. با ورود به این مسجد خود را در میان انبوهی از ستونها می یابیم که فقط، مسیر جناح‌های ساختمانی، انسان را به قبله هدایت می کنند. 

مسجد بزرگ مادرید
این مسجد به نام الزهرا (نام همسر خلیفه اموی ) به عنوان یکى از مشهورترین بناهاى اسلامى در اروپا شناخته می شود. این مسجد بزرگ در بزرگراه M۳۰ با الهام از کاخ الحمرا در گرانادا به صورت مدرن طراحى شده است اما مولفه هاى معمارى سنتى مساجد چون مناره و ایوان در آن مشاهده مى شود.
 


مسجد داراى یک موسسه فرهنگی وآموزشى بزرگ ،،کتابخانه ، وضوخانه، سالن ورزش، چایخانه و یک رستوران است. ـ تنا ـ

/ 0 نظر / 11 بازدید