نمازخواندن یک دانشجو هنگام مراسم فارغ التحصیلی درآمریکا

نمازخواندن یک دانشجو هنگام مراسم فارغ التحصیلی درآمریکا
یک جوان مسلمان در مراسم فارغ التحصیلی یکی از دانشگاه های آمریکا، با رسیدن وقت نماز، در کنار دانشجویان به اقامه نماز پرداخت.
این جوان مسلمان که ملیت او مشخص نیست، درحالیکه این مراسم با حضور هزاران نفر در یک استادیوم ورزشی درحال برگزاری بود، با رسیدن وقت نماز همه برنامه ها را کنار گذاشته، و نماز خود را اقامه کرد.

انتشار فیلم نماز خواندن این جوان مسلمان در مراسم فارغ التحصیلی، با استقبال فراوانی در شبکه های اینترنتی همراه شده، و مخاطبان آن را نشانه پایبندی یک جوان مسلمان به واجباتش در اول وقت خود دانستند. ـ تنا ـ

مرجع : العالم
/ 0 نظر / 7 بازدید