افزایش 74 درصدی مساجد آمریکا در دهه گذشته

در نتایج این مطالعه صورت گرفته مکان ساخت این مساجد در آمریکا نیز مشخص شده است که شامل 10 ایالت آمریکایی با بیشترین تعداد مساجد می شود؛‌ این ایالت ها عبارتند از: «نیویورک» با 257 مسجد، «تگزاس» با 166 مسجد، «فلوریدا» با 118 مسجد، «ایلینوی» با 109 مسجد، «نیوجرسی» با 109 مسجد، «پنسیلوانیا» با 99 مسجد، «میشیگان» با 77 مسجد، «جورجیا» با 69 مسجد و «ویرجینیا» با 62 مسجد.

بر اساس این مطالعه، ایالت «ورمونت» کمترین میزان مساجد را دارد؛ در این ایالت تنها یک مسجد وجود دارد.

نتایج این بررسی همچنین نشان می دهد که بیشتر مساجد آمریکا در مناطق شهری این کشور واقع شده اند.

بر اساس این خبر، نتایج این مطالعه ترکیبی از شمارش تعداد مساجد در آمریکا و همچنین مصاحبه تلفنی با رهبران مساجد بوده است؛‌ شمارش تعداد مساجد در این مطالعه از ماه فوریه تا جولای سال 2010 میلادی صورت گرفته و مصاحبه با رهبران مساجد در آمریکا نیز از ماه آگوست سال 2010 تا نوامبر سال 2011 میلادی صورت گرفته است.

در مجموع 2 هزار و 106 مسجد در این بررسی شمارش شده اند که از میان آنها 727 مسجد به طور تصادفی انتخاب شدند و 524 مورد مصاحبه نیز با رهبران این مساجد اجرایی شده است؛ درصد خطای این مطالعه مثبت و منفی 5 درصد بوده است.

/ 0 نظر / 3 بازدید