کشیش آمریکایی که همراه با مسلمانان روزه می‌گیرد

کشیش ماگرودر نوشته است: اصرارم برای روزه گرفتن برای همراهی با جامعه مسلمانان است و اصرارم وقتی بیشتر شد که دیدم روزه از لحاظ روحانی چه تاثیر عمیقی بر روی شخصیت انسان مسلمان می‌گذارد.

وی آنچنان با مسلمانانی که در همسایگی کلیسای او حضور دارند همراه شده که در نماز آنها حاضر می‌شود و حتی با آنها قرآن می‌خواند و بر سر سفره‌های افطارشان حاضر می‌شود.

این کشیش آمریکایی در اینباره می‌نویسد: هنگامی که وارد جمع آنها(مسلمانان) می‌شوم همه با من به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند گویا فردی مسلمان هستم و من را برای صرف افطار به جمع‌های مختلف مسلمانان دعوت کرده‌اند.

بنابر این گزارش، این داستان بر روی اینترنت حتی موجب توجه گسترده رسانه‌های آمریکایی به این امر شده است و «شیخ یاسین» در یکی از این گزارش‌ها که توسط رسانه‌های آمریکایی منتشر شده گفته است: مردم آمریکا به دنبال حقیقت هستند لذا ما باید تصاویری که موجب تفرقه بین مسلمان و مسیحی می‌شود را از بین ببریم.

/ 0 نظر / 5 بازدید