شیخ علی سلمان به چهار سال حبس محکوم شد

روحانی مبارز بحرینی که از دی‌ماه 1393، به صورت غیرقانونی و به سبب اتهام‌های واهی و کینه توزانه رژیم آل خلیفه در بازداشت بسر می‌برد.

شیخ علی سلمان ۵۰ ساله به تبلیغ برای تغییر نظام حکومتی بحرین با استفاده از تهدید، اهانت به نظام بحرین، تحریک آشکار به عدم پذیرش قوانین و تحریک علیه آل خلیفه متهم شده است.

/ 0 نظر / 21 بازدید