دعوت از پادشاه برای تشرف به دین اسلام

دعوت از پادشاه برای تشرف به دین اسلامردوان اهروش، رهبر حزب شیعه اسلامی در بلژیک در نامه ای آلبرت دوم، پادشاه کنونی بلژیک را به تشرف به دین اسلام دعوت کرد.

وی در نامه ای خطاب به پادشاه بلژیک نوشت: با کمال احترام و اعتقاد به عیسی مسیح به عنوان فرستاده خداوند، یاد آور میشوم که عیسی مسیح در کتاب انجیل پیامبری رسول الله، محمد (ص) را نوید می دهد و خداوند در قرآن از دین واحد همه ادیان سخن گفته است. از این رو من شما را به پرستش خدای واحد و تشرف به دین اسلام که پایان و مکمل همه ادیان است دعوت می دارم.

با روی آوردن به دین اسلام، باشد که صلح خداوند شامل حاکمیت شما شود و با این دعوت من وظیفه دینی خود را در کشور بلژیک تکمیل می کنم. ـ ابنا ـ

/ 0 نظر / 3 بازدید