۱۸۰کشور به حق مردم فلسطین در تعیین سرنوشت خود رای مثبت دادند

ریاض منصور نماینده ناظر دائم دولت فلسطینی در سازمان ملل متحد بااعلام این مطلب افزود: این رای گیری تدام حمایت های بین المللی شبه گروهی از حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود بود.

این قطعنامه بار دیگر بر حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود از جمله حق داشتن یک دولت مستقل تاکید کرد و از همه کشورها، سازمانهای بین المللی و آژانس های تخصصی وابسته به سازمان ملل خواست تا همچنان به حمایت از مردم فلسطین و کمک به آنان برای نیل به حقوقشان ادامه دهند.

قطعنامه یاد شده باردیگر ساخت دیوار حایل در فلسطین را محکوم کرده و ان را مانع بزرگی بر سر راه حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین دانست.

این قطعنامه البته بر طرح ایجاد دو دولت در فلسطین تاکید کرده است و ادامه مذاکرات سازش را هم ضروری دانسته و تاخیر در آن را اشتباه می داند با این وجود 6 کشور از جمله آمریکا، کانادا، میکرونیزیا، بالاو، جزایر مارشال و ناورو به همراه نماینده رژیم اشغالگر قدس به آن رای منفی دادند و 4 کشور کامرون، تونگا،‌سودان جنوبی و پاراگوئه به آن رای ممتنع دادند.

/ 0 نظر / 22 بازدید