مجاهدین خلق ایران در افغانستان چه می کنند؟

اطلاعات رسیده حاکی از آن است که آمریکا در ارتباط با توافقنامه استراتژیک، افغانستان را وادار به پذیرش اعضای گروهک منافقین(مجاهدین خلق ایران) در خاک خود کرده است.


روز ۴ ثور ۱۳۸۸ (۲۴ آوریل ۲۰۰۹) پارلمان اروپا در اجلاس رسمی خود در استراسبورگ قطعنامه فوق العاده مهمی در باره تضمین حفاظت اشرف در عراق (نام سکونت گاه مجاهدین خلق)، ممنوعیت هرگونه جابجایی ساکنان قرارگاه اشرف و تضمین کلیه حقوق آنان طبق کنوانسیون چهارم ژنو و کنوانسیون پناهندگی ۱۹۵۱با ۲۸۴ رأی مثبت در برابر ۴۲ رأی منفی تصویب کرد.
اما مدتی بعد شا هد بودیم که پس از درگیری نیروهای امنیتی عراق با مجاهدین خلق به دلیل دردسرهای مخوفی که این گروهک برای مردم عراق ایجاد کرده بود وصدای اعتراض های مردم عراق درامده بود دولت عراق از سازمان مجاهدین خلق ایران خواست که تا پایان سال ۲۰۱۱ خاک این کشور را ترک کنند و به سازمان های بین المللی هم برای احقاق حق قانونی خودشان فشار آوردند.

چراسرزمینی به پهنای امریکا حضور این گروهک سفاک را در خاک خود یا دوستان اروپایی اش نمی پذیرد که آن را پس از عراق که از آشوب سازی های این گروهک خسته شده اند به خاک افغانستان پاس می دهد!

گروهک خلق یکی از شرورترین و پر دردسر ترین گروه های طردشده می باشد. این ها با جاگیری در خاک افغانستان جز بلا و نکبت برای نوجوانان و جوانان و دختران و زنان ما چیزی به ارمغان نمی اورند. بخصوص یکی از اهداف همیشگی این گروهک جذب دختران نوجوان و جوان بوده است.

سرزمین افغانستان که سالهاست روی ارامش را بر خود ندیده چطور می تواند خاکی آرامش دهنده برای گروهی چون منافقین خلق باشد تا ان ها بتوانند به اهداف شوم غیر دینی و اسلامی اشان برسند.
این گروه که به هیچ دین و ایمانی پایبند نیستند و به راحتی به اعضای داخل گروه شان که پس از مدتی از آن ها استفاده های لازمه را بردند سر می برند و به همراه خانواده های ان ها نابودشان می کنند چطور می توانند به فرزندان افغانستان وفادار بمانند؟
گروهکی که در همکاری با صدام ید طولایی دارد و قریب به 1600 ایرانی را با فجیع ترین صورت ممکن به قتل رساندند و به کار خود افتخارهم کردند و اخیرا در حدود 2000 جوان کرد عراقی را به قتلگاه بردند تا به امال پست خود برسند که با تجمع مردم عراقی و اعتصاب خانواده های جوانان در حال طرد شدن و بی خانمان شدن می باشند.

این ها برای رسیدن به اهداف پلید خودشان در مبارزه با کشور همسایه امان ایران چون خودشان مستقیم نمی توانند دخالت کنند لذا از جوانان پاک و معصوم افغانی که دیگر زحمت اموزش زبان فارسی را هم ندارند؛ استفاده می کنند و با دادن پول های فراوان وعده های پوچ سفر به کشورهای غربی و تحصیل در آن دانشگاه ها و شستشوی مغزی کامل جوانان ما ، آن ها را برای انجام عملیات های انتحاری و خرابکارانه آماده می کنند و قطعا پس از اتمام هرعملیاتی نیز به راحتی جوانان ما را که سرمایه های فردای افغانستان می باشند را نابود می کنند چون به هیچ دین و مسلکی پایبند نیستند.

امروز که مجاهدین خلق ایران توسط امریکایی ها به افغانستان بیایند چه تضمینی وجود دارد که فردا گروهک ها و سازمان های مخوف دیگر را به خاک کشورمان نفرستد؟
ایرانی ها که خودشان در داشتن راه دارهای جاسوس شکن و اطلاعاتی از شبکه های بسیار قوی برخوردار هستند، قطعا برای مبارزه ارام نخواهند نشست و در باره این کارشکنی ها و توطئه های گروهک خلق که از طالب هم بدتر است ؛ عکس العمل نشان خواهند داد و حال ببینید مرز افغانستان را که چه خواهد شد؟

امریکا باید بداند که به هیچ وجهی حق ندارد از خاک خسته ی افغانستان برای استفاده و رسیدن به نقشه های شوم و پلید خودش استفاده ی شخصی ببرد انهم برای بالا رفتن گروهک پلید مخوفی چون خلق ایران از پلکان افغانستان. (afghanpaper)

/ 0 نظر / 3 بازدید