ماموریت نظامی ناتو در افغانستان رسما پایان یافت

به گفته مقامات ناتو نیرو های این سازمان از ۱ جنوری سال جدید میلادی به ماموریت نظامی خود  پایان داده و  ماموریت مشاوره ای را جایگزین آن خواهند کرد .

جنرال کمپبل؛ فرمانده نیرو های بین المللی (آیساف) نیز در این مراسم حضور داشت .
همچنین در حدود ۱۳ هزار سرباز امریکایی که نقش آموزش و مشاوره به نیرو های افغان را به عهده دارند در افغانستان باقی خواهند ماند .

از سال ۲۰۰۱ تا کنون ۱۴۰ هزار نیرو نظامی ناتو از ۵۱ کشور جهان در افغانستان حضور داشته اند .
گفتنی است در حدود ۳۴۸۵ نظامی ناتو از سال ۲۰۰۱ تا کنون در افغانستان کشته شده اند.  ـ خ آوا ـ

/ 0 نظر / 20 بازدید