اقتصاد مقاومتی چیست؟

روزنامه خراسان در گزارشی ، ضمن طرح سوال فوق آورده است:

اقتصاد مقاومتی چه گستره و ابعادی را شامل می شود؟ و وظایف نقش آفرینان در بخش های مختلف در قبال این راهبرد و روش چیست؟ و چگونه می توان به یک درک واحد در تمامی سطوح جامعه از اقتصاد مقاومتی رسید؟ مهم‌ترین سوال‌ها در مواجهه با این راهبرد اقتصاد است.

دکترمحمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به خراسان گفت: درباره اقتصاد مقاومتی ابتدا باید درک صحیح از اقتصاد ملی و همچنین فضای اقتصاد جهانی و متعاقبا شدت فشاری که نظام سلطه نسبت به ایران داشته است به دست آوریم و به عبارتی نظام سلطه بعد از ناامیدی هایی که در فضای تخاصم با محوریت نظامی دید، چند سالی است که در حوزه اقتصاد به طمع افتاده است و ناامیدی در حوزه های نظامی باعث شده تا اقداماتی را به صورت جریان پازل وار برای تحت تاثیر قرار دادن محیط اقتصادی با هدف‌هایی که تضعیف نظام و فشار روی آحاد مردم است در دستور کار قرار دهد و در این راستا تلاش کرده که پازل خود را کامل کند.

تاکید مقام معظم رهبری بر حوزه اقتصاد

خوش چهره در ادامه گفت: درک صحیح از تهاجم و تخاصم اقتصادی باعث شده که در چند سال گذشته تاکیدات مقام معظم رهبری روی حوزه اقتصاد باشد که در نامگذاری سال ها این موضوع منعکس شد، بنابراین شرایطی که امروزه در محیط اقتصادی شاهدیم ناشی از فشار تمام عیار و آشکار در اثرگذاری بر روی مقدرات اقتصادی توسط آمریکا و هم پیمانانش است که در این مسیر نقش محوری را صهیونیسم دارد.

فشار روی جریان اصلی درآمد کشور

دکترخوش چهره، اقتصاددان در ادامه افزود: فشار اصلی روی جریان درآمدی کشور (حوزه نفت) است که در اقتصاد ایران با غفلت و عدم تمرکز برخی از مسئولان کشور را به این حوزه به شدت وابسته کرده است به گونه ای که در ۱۰ سال اخیر تاکنون روند وابستگی به درآمدهای نفتی هر سال از سال قبل بیشتر شده که این خود می تواند آسیب پذیری را بیشتر و طمع را به منظور اعمال فشار بیشتر بر کشور افزایش دهد، از این رو شاهدیم که در ۳ سال گذشته تاکنون کشور تحت فشار درآمدهای نفتی و متعاقبا محدودیت در مبادلات پولی و چرخه درآمدی در سطح بین المللی بوده است و دنیای سلطه از تمامی ابزارهای خود برای فشار اقتصادی استفاده کرده که البته در این جا نقطه مثبت این است که اگر این مرحله را با قوت بگذرانیم، ترفند نظام سلطه را خنثی کرده ایم، بنابراین در این فضا ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور از گردنه برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است و از همه مهم تر مسئولان در حوزه دولت و قوه مقننه باید درک صحیح از چنین شرایطی را داشته و به دنبال اتخاذ روشی باشند که پیشرفت و تعالی کشور را به دنبال دارد.

اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوز ه های فشار ...

دکترخوش چهره در ادامه گفت: بنابراین اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی اثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت ، که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعی است، اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است. ـ تابناک ـ

/ 0 نظر / 4 بازدید